Telefon: 0(322) 394 50 04  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

TARİHÇE

Ülkemizde, küçük sanayi sitesi uygulamalarından önce, esnaf ve sanatkarlarımız ;
* Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış,
* Mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış,
            * Oldukça dağınık yapıda,
            * Her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak, 
dükkan ve atölyelerde, zor şartlarda üretim yapmaktaydı. Bu koşullarda gösterilen faaliyetler, başta insan sağlığını tehdit etmiş, ayrıca çevre kirliliği ve plansız kentleşme gibi olumsuz sonuçların doğmasına neden olmuştur.
Küçük sanayi sitesi uygulamalarına; çarpık sanayinin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla, planlı kalkınma dönemi olan 1960'lı yıllarda başlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri büyük oranda altyapı ve üstyapı yapım kredisi ile desteklenmiştir.  
 
TANIM
            Ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri vasıtasıyla uygulamaya konulan küçük sanayi siteleri, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış işyeri topluluklarıdır.
 
AMAÇ
Küçük sanayi sitelerinin yapım amacı;
* Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,  
*Benzer iş kollarında çalışan ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla, verimliliğin ve kar artışının sağlanması, ihtiyaçların daha ekonomik karşılanması, 
*Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması suretiyle, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarının teşvik edilmesi,
*Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının önlenmesi,
            *Küçük sanayicilerde, ortak hareket etme, çevresel faktörlerin maliyetini paylaşma gibi katılımcı yönetim biçiminin geliştirilmesi,
sağlanmakta olup, küçük sanayi siteleri içerisinde gelişimlerini tamamlayan işletmelerin, büyük işletmelere dönüşmeleri ve organize sanayi bölgelerinde yer almaları hedeflenmektedir. Başlangıçta 60 m2gibi küçük işyeri talepleri, bugün 2000 m2 ye yaklaşan fabrika niteliğindeki boyutlara ulaşmıştır.
 
GERÇEKLEŞME AŞAMALARI
            “Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Bakanlığımız kredi desteği ile gerçekleşen küçük sanayi siteleri;
            * Tamirat ve imalat niteliğindeki meslek gruplarına mensup ortaklardan oluşan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin kurulması,
            * Bilgilendirme raporu, genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin belgeleri içeren başvuru dosyasının Valilikçe Bakanlığa gönderilmesi,  
            * Kuruluş yerinin, Bakanlıkça uygun görülmesi ve imar planının ruhsat makamınca onaylanması, 
            * Küçük sanayi sitesi uygulama projelerinin, ruhsat makamınca onaylanmasını müteakip kredi şartları açısından Bakanlığımızca vize edilmesi, keşif özetlerinin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığınca onaylandıktan sonra kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlığa sunulması,
* Küçük sanayi sitesinin, Bakanlığımız yatırım programına alınması,
               * Yatırım programına göre ödenek tahsis edilen küçük sanayi sitesi yapım ihalesinin, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
* Yapım aşamasında üstyapı inşaatlarının %70 ’ine kadar olan kısmı, altyapı inşaatlarının tamamının Bakanlığımız kredi desteği ve takibinde tamamlanması,
* Tamamlanan küçük sanayi sitesi işyerlerinin, Kooperatif Yönetimince kur’a çekimi yapılarak ortaklara teslim edilmesi,
            * İnşaatının tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere, Bakanlık kredisinin 11 ila 15 yıl içinde geri ödenmesi,  
aşamalarının tamamlanması ile hayata geçmektedir.
Bakanlığımız kredisi kullanmayan küçük sanayi siteleri, yapı kooperatifleri aracılığı ve ortaklarının ekonomik imkanları ile gerçekleşmektedir.
 
MEVCUT DURUM

Kooperatifimiz 1978 yılında kurulmuş olup şu anki yönetim 1990 yılında göreve başlamıştır. 1994 yılında ilk ödenek ayrılarak inşaatlara başlanıp 2006 yılında bitirilerek işyeri hak sahiplerine kura ile teslim edilmiştir. 2.etap işyerlerimizin kredisi çıkmıştır Türkiye genelinde 2010 yılında ilk 8 proje içine girmiş olup 2014 yılında bitmesi planmaktadır.

Üye firmalarımızın ulaşım ve lojistik destek ihtiyaçlarınıda dikkate alarak, kooparatifimizi konum olarak en ideal noktaya kurmuş bulunuyoruz.bununla birlikte otobana sıfır noktasında Mersin limanına 70 km, İskenderun limanına 130 km lik mesafede bulunmaktadır. Yumurtalık serbest bölgeye 35 km otoban baglantılı .organize sanayi misis tren istasyonu organize bağlantı yolu ile de ulaşılmaktadır.

SAĞLAM ALTYAPI

ZAMANINDA TESLİM

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

KALİTELİ İŞÇİLİK